Technologia iCDE​

Inteligencja oparta na danych

Inteligencja oparta na danych Platforma iCDE integruje podstawowe grupy funkcjonalności związane z przygotowaniem i prowadzeniem projektu budowlanego w technologii cyfrowej.

Jednolite
środowisko danych​

Unikalną cechą iCDE jest połączenie funkcjonalności systemu klasy CDE i EDMS z interfejsem BIM oraz GIS.

CAD

iCDE wspiera tradycyjne procesy projektowania i budowy oparte na dokumentacji 2D. Platforma pozwala na zarządzanie i odczyt dokumentów zarówno w otwartych formatach danych np. PDF i DXF, jak i typowych formatach CAD takich jak DWG czy DGN.

Ponadto w przypadku otwartego formatu DXF iCDE pozwala na transfer zawartych w nim danych do środowiska GIS.

BIM

Platforma umożliwia pracę z danymi i modelami BIM w szczególności danymi reprezentowanymi zgodnie ze standardem IFC (ISO 16739) oraz, powiązanymi z elementami modeli, adnotacjami zgodnie z formatem BCF.

Dane BIM są reprezentowane w jednolitym układzie współrzędnych z danymi GIS, co umożliwia sprawdzenie poprawności georeferencji modeli i danych.

GIS

iCDE umożliwia pracę z danymi GIS zapisanymi w dowolnym układzie współrzędnych oraz pochodzących z różnych źródeł np. od zarządców sieci. W szczególności platforma pozwala na wizualizację i pracę z danymi udostępnionymi w krajowym geoportalu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w geoportalu Państwowego Instytutu Geologicznego oraz z dostępnymi danymi geodezyjnymi (Mapy do Celów Projektowych, Ewidencja Gruntów i Budynków, dane Lidar oraz ortofotomapy).

 

01

02

03

Dowolne dane z atrybutami
przestrzennymi

Oprócz pracy z klasycznymi dokumentami i danymi 2D platforma umożliwia pracę z dowolnymi danymi posiadającymi atrybuty przestrzenne, między innymi:

Unikalną cechą iCDE jest możliwość umiejscowienia w dokładnej lokalizacji geograficznej każdej danej przechowywanej w systemie, co okazuje się kluczowe podczas realizacji rozległych inwestycji infrastrukturalnych.

iCDE zostało stworzone tak, aby zapewnić solidny fundament dla cyfryzacji danych i procesów w Twojej firmie.