Przyspiesz realizację swojej inwestycji

Już niedługo uruchomimy wczesny dostęp do platformy InfraByte - innowacyjnej aplikacji wspomagającej kompleksowe zarządzanie danymi w inwestycjach infrastrukturalnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się o tym jako pierwszy i otrzymać dostęp do wersji beta oraz naszą promocyjną ofertę zapisz się do naszej subskrypcji.

Nowa jakość zarządzania danymi

Innowacyjna integracja

Platforma InfraByte integruje cztery podstawowe grupy funkcjonalności związane z przygotowaniem i prowadzeniem projektu budowlanego w technologii cyfrowej: GIS, BIM, CDE oraz inne dane z atrybutami przestrzennymi

Kompleksowa obsługa na każdym etapie

Platforma InfraByte pomaga gromadzić, przetwarzać, analizować i udostępniać dane na wszystkich etapach inwestycji infrastrukturalnej - dzięki temu tworzy pełne archiwum danych dotyczących inwestycji

Przyjazny interfejs

Poza zbieraniem i zarządzaniem danymi InfraByte dostarcza również wygodne wizualizacje oraz widoki usprawniające współpracę wielu osób pełniących różne role w projekcie

Jedno miejsce dla wszystkich danych

Dzięki integracji danych różnych typów oraz danych pochodzących z różnych źródeł platforma InfraByte pozwala na kompleksowe zarządzanie i przetwarzanie danych, usprawniając w ten sposób procesy takie jak np. projektowanie na etapie przygotowawczym, wykonywanie badań odbiorczych

Wygodny dostęp do informacji

 • Przedstawienie i wizualizacja danych czasu rzeczywistego w użytecznym kontekście, np. informacje o utrudnieniach ruchu, aktualny stan prognozy pogody
 • Przedstawienie wszystkich danych w jednolitym systemie przestrzennym z atrybutem czasu
 • Szybki dostęp do danych dla podmiotów/osób uprawnionych z zagwarantowaniem ich aktualności

Optymalizacja wymiany danych

Funkcjonalność dostarczana przez InfraByte pozwala na znaczące zoptymalizowanie procesu wymiany informacji oraz zmniejsza chaos informacyjny, często obecny w dużych projektach inwestycyjnych.

Zastosowania platformy InfraByte

Na jakim etapie inwestycji?

Aplikacja pomaga gromadzić, przetwarzać, analizować i udostępniać dane na wszystkich etapach inwestycji infrastrukturalnej w oparciu o dane i dokumenty cyfrowe:

 • Na etapie przygotowania inwestycji począwszy od Studium Korytarzowego (SK) przez Studium techniczno-ekonomiczne-środowskowe (STEŚ), przez Koncepcję Programową (KP) na Projekcie Budowalnym (PB) kończąc. Przykład: prowadzenie procesu konsultacji społecznych w ramach postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację inwestycji drogowej
 • Na etapie realizacji inwestycji drogowej w zakresie Budowy (B)
 • Na etapie eksploatacji inwestycji drogowej, w tym w Remoncie lub Przebudowie w zakresie Projektu Budowlanego i Budowy

Dla kogo?

Beneficjentami funkcjonalności aplikacji InfraByte są inżynierowie wszystkich specjalności związanych z przygotowaniem, uzgodnieniem oraz realizacją inwestycji w szczególności osoby i instytucje realizujące obowiązki zamawiającego na etapie eksploatacji:

 • Projektanci wszystkich specjalności (inżynieria lądowa i wodna, inżynieria środowiska, architektura)
 • Inżynierowie geodeci, inżynierowie hydrolodzy, geolodzy, inżynierowie specjalizacji geotechnicznej
 • Nadzór budowlany
 • Zamawiający oraz inżynierowie pełniący obowiązki związane z nadzorem inwestorskim
 • Zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych

Innowacyjny charakter platformy

Platforma InfraByte integruje cztery podstawowe grupy funkcjonalności związane z przygotowaniem i prowadzeniem projektu budowlanego w technologii cyfrowej:

Dane GIS

Platforma InfraByte pozwala na pracę z danymi GIS zapisanymi w dowolnym układzie współrzędnych oraz w oparciu o dane różnych zarządców sieci; w szczególności platforma InfraByte pozwala na wizualizację i pracę z danymi udostępnionymi w krajowym geoportalu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w geoportalu Państwowego Instytutu Geologicznego oraz z danymi geodezyjnymi (Mapy do Celów Projektowych, Ewidencja Gruntów i Budynków)

BIM

Platforma pozwala na pracę z danymi i modelami BIM w szczególności danymi reprezentowanymi zgodnie ze standardem ISO 16739 (IFC) oraz powiązanymi z elementami modeli adnotacjami zgodnie z formatem BCF. Dane BIM są reprezentowane w jednolitym układzie współrzędnych z danymi GIS co umożliwia sprawdzenie poprawności georeferencji oraz weryfikację potencjalnych kolizji

Jednolite środowisko danych (CDE)

Platforma umożliwia pracę z danymi zgodnie z założeniami jednolitego środowiska danych (ang. Common Data Environment) opisanymi w ISO 19650, które jest wymagane w metodyce BIM poziomu 2. Platforma pozwala na:

 • podział opracowywanych danych zgodnie ze zdefiniowanymi poziomami dostępu
 • agregację danych
 • upublicznianie danych
 • ocenę przekazywanych dokumentów cyfrowych

Platforma InfraByte jako jedyna dostępna na rynku łączy w sobie pełną funkcjonalność systemu klasy CDE z interfejsem BIM oraz GIS 3D

Dowolne dane z atrybutami przestrzennymi

Platforma umożliwia pracę z dowolnymi danymi posiadającymi atrybuty przestrzenne; przykładowo mogą to być:

 • ortofotomapy (dane publiczne oraz modele wykonywane bezpośrednio za pomocą BSL/UAV)
 • chmury punktów
 • numeryczne modele terenu
 • dane Przestrzennej Informacji Geologicznej
 • dane Przestrzennej Informacji Hydrologicznej
 • dane kartograficzne w postaci cyfrowej (pochodzące z Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10K)